O badaniach słuchu w Polskiej Agencji Prasowej

W dniu 27 września 2017 r., w Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie, odbyła się konferencja prasowa pt.:” 20 lat od badań pilotażowych do badań powszechnych we wczesnym wykrywaniu zaburzeń słuchu” W programie konferencji znalazły się m.in. wyniki badań przesiewowych słuchu realizowanych w ramach współpracy z KRUS oraz prezentacja założeń nowego programu, dzięki któremu Mazowsze będzie pierwszym w świecie regionem kraju, w którym badaniami objęta zostanie cała populacja dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Konferencję rozpoczął, pomysłodawca przesiewowych badań słuchu dzieci w Polsce, prof. Henryk Skarżyński. W konferencji wzięli ponadto udział Janina Pszczółkowska Zastępca Prezesa KRUS, prof. nadzw. Krzysztof Kochanek, Koordynator Programu Bada Przesiewowych oraz Elżbieta Szymanik, Zastępca Dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Spotkanie prowadziła red. Jadwiga Kamińska Prezes Dziennikarskiego Klubu Promocji Zdrowia. Konferencja zgromadziła blisko 40 dziennikarzy.

Kontynuuj czytanie „O badaniach słuchu w Polskiej Agencji Prasowej”

Badania słuchu pierwszoklasistów z Mazowsza

Jednym z priorytetowych działań prof. Henryka Skarżyńskiego i kierowanego przez niego Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu jest program badań przesiewowych słuchu u dzieci w różnym wieku. Zespół Instytutu, we współpracy z licznymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, stworzył podwaliny pod programy badań przesiewowych – opracował metody, procedury i urządzenia służące do ich przeprowadzania. Badania przesiewowe słuchu przeprowadzone przez Instytut w latach poprzednich, które objęły już populację ponad 1 mln dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie całej Polski, populację 7 i 12 latków w Warszawie oraz wielu miejscowościach w Polsce, pokazały, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem.
Kontynuuj czytanie „Badania słuchu pierwszoklasistów z Mazowsza”