Kontrast:     Rozmiar tekstu:

Do pobrania

Nazwa pliku do pobraniaLink do pliku
Plakat programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019plik pdf
Ulotka informacyjna programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019plik pdf
Pismo do placówek medycznych z 12.07.2018 r.plik pdf
Pismo do placówek medycznych z 06.08.2018 r.plik pdf
Pismo do szkół podstawowych z 08.08.2018 r.Pismo do szkół postawowych

Umowa powierzenia danych osobowych

Zgoda szkoły  na udział w programie
Świadoma zgoda rodziców/opiekunów na udział w Programie badań przesiewowych słuchu dla uczniów kl. Iplik pdf