Kontrast:     Rozmiar tekstu:

Wstępne badanie lekarskie
Celem wstępnego badania lekarskiego jest zakwalifikowanie dziecka do badania audiometrycznego.

Badanie audiometryczne
Progowe badanie audiometryczne słuchu dla przewodnictwa powietrznego dla częstotliwości: 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W szczególnych przypadkach zostanie ono rozszerzone o częstotliwości półoktawowe (3000 i 6000 Hz) – u dzieci zakwalifikowanych przez lekarza.

 
Podczas badania słuchu dziecko ma założone na głowę słuchawki. Osoba przeprowadzająca badanie wysyła z audiometru dźwięki o różnej barwie (niskie, średnie, wysokie) i głośności. Zadaniem dziecka jest podniesienie ręki lub naciśnięcie przycisku, który trzyma w dłoni, gdy usłyszy dźwięk. W ten sposób dowiadujemy się czy dziecko słyszy określone dźwięki. Wyznaczenie najniższego natężenia dźwięku, przy którym dziecko sygnalizuje jego słyszenie pozwala wyznaczyć próg słyszenia.

Test oceniający centralne procesy słuchowe
W przypadku wskazań audiologicznych zostanie wykonane badanie dźwiękami LINGA (dźwięki mowy).